https://eosflare.io

https://api.eosflare.io/v1/chain/get_info